ล้ำค่า ! สร้อยเพชรแซพไฟร์ 180 กะรัต แรงบันดาลใจจากพระกนิษฐาในจักรพรรดินโปเลียน

ล้ำค่า ! สร้อยเพชรแซพไฟร์ 180 กะรัต แรงบันดาลใจจากพระกนิษฐาในจักรพรรดินโปเลียน

ชมเครื่องเพชรคอลเลกชั่น ‘Festa’ ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่ออุทิศให้สตรีสูงศักดิ์ในประวัติศาสตร์กว่า 30 ชิ้น

“สายสร้อยทองถัก” เครื่องประดับแห่งรักจากฝีพระหัตถ์แห่งต้นราชสกุล ’ชุมพล’

“สายสร้อยทองถัก” เครื่องประดับแห่งรักจากฝีพระหัตถ์แห่งต้นราชสกุล ’ชุมพล’

มรดกตกทอดจาก ‘พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์’ สู่ ‘ไพรำ ชุมพล ณ อยุธยา’