ราศีพฤษภ

14 พ.ค. - 13 มิ.ย.


ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2561

การติดต่อสื่อสารพบปะผู้คน เป็นงานหลักในช่วงนี้ของคุณ แต่การเงินไม่สัมพันธ์กัน งานหนักแต่เงินยังไม่ดี  แม้คุณจะกินเงินเดือน ก็เป็นช่วงที่คุณอยากจับจ่ายใช้สอยเก็บเงินไม่อยู่  สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุด เจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรัง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณต้องใช้จ่ายเงินอีกด้วย  ความรักสำหรับคนมีคู่ เป็นช่วงอ่อนแอ หนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยให้กัน อาจจะเป็นช่วงที่อยู่ห่างกันบ้าง แต่ถ้าจิตใจคุณมั่นคง ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้  แต่คนไม่มีคู่ คุณอาจจะได้เจอใครบางคนจากการเดินทาง เค้าเองก็ไม่เลวนัก แต่ตัวคุณเองจะพร้อมแค่ไหนสำหรับการเริ่มต้น ต้องประเมินเอาเอง