ราศีเมถุน

22 พ.ค. - 22 มิ.ย.


ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561

ถ้าตัดสินใจอะไรไปแล้วบนพื้นฐานของหลักการและความถูกต้อง ก็ไม่ต้องไปสงสัยให้เมื่อยใจ  คุณกำลังอยู่ในสถานะชีวิตที่มั่นคงน่าสบายใจ มุ่งไปในทิศทางใหม่ๆที่น่าตื่นเต้น มีกิจกรรมชีวิตที่น่าสนใจเข้ามามากมาย อะไรที่เคยสะดุด ชะงักค้างคา จะเริ่มไหลรื่น น่าชื่นใจ  ครอบครัวมั่นคงอบอุ่นแต่ถ้ามีคนมาป้วนเปี้ยนหัวใจก็ขอให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนหน่อยเพราะเสน่หาอาจทำให้วุ่นวายใจโดยใช่เหตุ ตอนนี้ชีวิตงานเงินดีมากมีโอกาส มีเงิน มีทิศทาง  แล้วคุณก็กำลังใช้ชีวิตสอดคล้องกับความรู้สึกตัวเองได้ดี  เรื่องโรแมนติคเท่านั้นที่ยังไม่ควรจริงจังในช่วงนี้  ที่เหลือดีมาก