ราศีเมถุน

22 พ.ค.-22 มิ.ย.


ประจำวันที่ 16 -31 มีนาคม 2561

เป็นช่วงที่ทุกอย่างดูจะพรั่งพร้อมไปหมดทุกด้าน ยกเว้นเรื่องอารมณ์เบื่อหน่ายของคุณ ที่ดูจะขัดแย้งกับสภาพการณ์ เพราะอะไรรอบๆ ตัวก็ดูดี มีความสุข สมหวังไปหมด การเงิน การงาน ชื่อเสียง เกียรติยศ ได้รับความสำเร็จและชัยชนะ แต่ใจก็ยังเบื่อ ไม่พอใจ การงานกำลังคึกคัก น่าสนใจ มีกิจกรรมที่ก้าวหน้าและน่าตื่นเต้น  การเงินก็มั่นคงพร้อมมาก  แต่มีอารมณ์เสียดายอะไรบางอย่งที่พลาดไป แต่ทำไมไม่คิดถึงสิ่งที่ได้มา ถ้าเปิดตาเปิดใจ ลดตัวตนลง จะเห็นสิ่งที่น่าขอบคุณมากาย อย่าติดกับอยู่กับอารมณ์ทางลบ หรือความหยิ่งผยองพองขนกับความโชคดีของตัวเองในช่วงนี้